Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása;
Szerződés típusa:vállalkozási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:Eljárást megindító felhívás_Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési,
Ajánlatkérő neve:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori bruttó értéke60 705 368 282
PénznemHUF
Uniós forrásból
Szerződők Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 15. mint ajánlatkérő
Swietelsky Vasúttechnikai Kft., székhelye: 9500 Celldömölk, Nagy Sádor tér 14. mint szerződő

Csatolt dokumentumok

Teljesítésre vonatkozó információk

Hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:37552/2017
Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:2017/S051-094566
Az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
Szerződő felek neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Swietelsky Vasúttechnikai Kft.
A teljesítés szerződésszerű volt:igen
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:2023.10.27.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:2023.12.01.
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:57 203 464 207
Pénznem:HUF