Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:Nyertes Ajánlattevő feladata határozott időtartamú vállalkozási keretszerződés alapján Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11., nettó alapterület: 53.000 m2) és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Központi Irattára (1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2., nettó alapterület: 6.600 m2) épületében telepített tűzjelző rendszerek felülvizsgálata, karbantartási, adott esetben javítási feladatainak ellátása nettó 29.000.000,- Ft keretösszeg erejéig a következők szerint: 1. Rendszeres (negyedéves) felülvizsgálat és karbantartás, amely a következő feladatokat foglalja magában: - a rendszer személyi, környezeti, műszaki feltételeinek ellenőrzését; - a tűzjelző központ ellenőrzését (funkcionális vizsgálat elvégzése, biztosítékok, kijelzők, hálózati tápegység ellenőrzése); - akkumulátorok ellenőrzését (szemrevételezéssel, méréssel); - bemeneti eszközök funkcionális ellenőrzését, tesztjét évenként (minden naptári tárgyév végéig), negyedévenkénti ütemezésben; - kimeneti eszközök működőképességének ellenőrzését évenként (minden naptári tárgyév végéig), negyedévenkénti ütemezésben; - a bemeneti és kimeneti eszközökön elvégzett ellenőrzésekről nyomtatott vagy számítógépen archivált kimutatás készítését (minden ellenőrzéskor más jelzésadót vagy érzékelőt kell ellenőrizni); - érzékelők érzékenységének ellenőrzését, szükség esetén tisztítását; - a rendszer rendeltetés szerinti működőképességének ellenőrzését; - a tűz és hibajelzésekre történő intézkedést; - a felülvizsgálat során észlelt meghibásodások javítását olyan üzemzavarok esetében, amelyek legfeljebb másfél óra alatt megszüntethetők; - az üzemeltetési napló naprakész vezetését; - a tűzjelző központ minden jelzése működésének félévenkénti ellenőrzését (minden naptári tárgyév végéig); - az első negyedéves felülvizsgálat keretében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 255. § (7) bekezdés f) pontja szerinti rendkívüli felülvizsgálat elvégzését. 2. Eseti (nem sürgősségi) felülvizsgálat és javítás keretében a nyertes ajánlattevő által karbantartott rendszer üzemszerű működése közben keletkező üzemzavarok elhárítása, valamint az Ajánlatkérő által külön kért és megrendelt egyéb javítási tevékenységek elvégzése. 3. Rendkívüli (sürgősségi) felülvizsgálat, illetve azonnali intézkedést igénylő hibaelhárítási munkák keretében a nyertes ajánlattevő által karbantartott rendszer üzemszerű működése közben keletkező olyan hibák, üzemzavarok elhárítása, amelyek gyors elhárítása nélkül a rendszer részben vagy egészben működésképtelenné válik, és ezáltal nem lehetséges a berendezés által a tűz kifejlődésének korai szakaszában történő észlelése. 4. Oktatás, továbbképzés: naptári évenként legalább egy alkalommal a telepített rendszerek üzemeltetésére vonatkozó oktatás, továbbképzés tartása.
Szerződés típusa:Vállalkozási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:Tűzjelző rendszerek karbantartása 2021-2022.
Ajánlatkérő neve:Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:keretszerződés
Szerződés státusza:feltételes
Szerződés megkötéskori értéke36 830 000
PénznemHUF
Uniós forrásbólnem
Szerződők Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. mint ajánlatkérő
DBM Kft., székhelye: 1135 Budapest, Zsinór u. 48. mint szerződő

Csatolt dokumentumok