Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:Tervezési szerződés – „Budapest III. kerület, Pók utcai átemelő telep bővítése vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció, kiviteli terv és tenderdokumentáció elkészítése”. A Pók utcai átemelő telep vízgyűjtő területén bekövetkező fejlesztések eredményeként összesen 5 000 m3/nap többlet terhelés várható (ebből az agglomeráció 2 144 m3/nap). A Pók utcai átemelő telep jelenlegi kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint: Szennyvíz oldal: 129 600 m3/nap. Csapadékvíz oldal: 129 600 m3/nap. (A 10 db FLYGT szivattyú szállítóképessége 10 x 239-320 l/s). A biztonságos szennyvízelvezetéshez a következő fejlesztések szükségesek. A főbb tervezői feladatok: 1.) vízjogi létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció készítése, 2.) kiviteli tervdokumentáció készítése, 3.) FIDIC piros könyv szerinti, kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációjának elkészítése, 4.) vízjogi létesítési engedély és a további engedélyek megszerzése, a végleges vízjogi létesítési engedély alapján a kiviteli és az ajánlati dokumentáció véglegesítése, 5.) kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) során rendelkezésre állás. 1.) vízjogi létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció készítése: — A meglévő átemelő szivattyú nyomó aknájának magasítása és átalakítása két nyomóteres vasbeton aknává, — Az egyik akna feladata a szárazidei szennyvizeket (3 szoros hígításig) az Észak-budapesti Szennyvíztisztító telepre továbbítani, — A másik akna feladata a záporvizeket a Duna sodorvonalába, illetve a parti kiömlés felé továbbítani, — A meglévő szivattyú szívóakna két oldalára, hozzáépítéssel új műtárgy kialakítása száraz beépítésű szivattyúk számára. (3+1 db. 500 l/s, H=15 m) — Vízjogi létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció (tervek, hozzájárulások, egyéb szükséges dokumentumok) elkészítése és az engedély megszerzése, valamint a további szükséges engedélyek megszerzése, továbbá különösen:— közműellátás, közműkiváltások és keresztezések engedélyezési terveinek elkészítése, hozzájárulások, létesítési engedélyek megszerzése, — talajmechanikai szakvélemény készítése, — műtárgyak terveinek készítse kompletten: a gépészeti bővítéshez kapcsolódó elektromos energia ellátási rendszer bővítése, átalakítása és az új szivattyúk üzemének a meglévő irányítás technikai rendszerbe való integrálása, — kezelő utak, burkolat és zöld felület helyreállítás, kerítés, térvilágítás, térfigyelő rendszer terveinek elkészítése, — Építés alatti forgalomtechnikai terv elkészítése, — Organizációs terv készítése, — Árazatlan mennyiségi kiírás, — Tervezői költségbecslés, — Szükség szerint ELMÜ MGT, régészeti szakvélemény beszerzése. 2.) Kiviteli tervek elkészítése. 3.) FIDIC piros könyv szerinti kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációjának elkészítése, a következő fejezetekkel: 3. kötet – „Megrendelői követelmények”; 4. kötet – „Egyösszegű Ajánlati Ár felbontása”; 5. kötet – „Tervdokumentáció” (Ajánlati terv).
Szerződés típusa:tervezési szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:Budapest III. kerület, Pók utcai átemelő telep
Ajánlatkérő neve:Budapest Főváros Önkormányzata
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:keretszerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori értéke47 498 000
PénznemHUF
Uniós forrásbóligen
Szerződők Budapest Főváros Önkormányzata, székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. mint ajánlatkérő
Mélyépterv Komplex Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1012 Budapest,Várfok Utca 14. mint szerződő

Csatolt dokumentumok