Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:Magas-Hegyi libegő kivitelezése. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. A meglévő kétüléses libegő szétszerelésre kerül és helyére új kétüléses kötélpálya kerül. I. Bontási feladatok: A meglévő kötélpálya a következő műszaki adatokkal rendelkezik: - a kötélpálya típusa: kétüléses libegő szilárd rögzítéssel - a kötélpálya hossza: 1272,82 m - a kötélpálya kiemelése: 374,33 m - átlagos lejtés: 29,3 % - a kötélpálya sebessége: 1,5 m/s - szállítási kapacitás: 400 személy/óra - ülések távolsága: 27 m - ülések száma: 99 db - motor teljesítménye: 75 kW - kötél átmérője: 32 mm - meghajtó állomás: lent - Visszafordító állomás: fönt - vontatóág: bal - Visszafordító ág: jobb - kötéltárcsa átmérője: 3 560 mm - a pálya támaszainak száma: 19 db - Állomások száma az Libegő útvonalán: 3 db /völgyállomás, közbülső állomás, felső állomás/ A fentiekben leírt meglévő kötélpálya lebontásra kerül, felhasználásának vagy ártalmatlanításának módja a következő: 1. lebontott kötélpálya használata, eladása egy másik befektető számára az eredeti kötélpálya felújítás után. A további felhasználás e módjához a következő műveleteket kell végrehajtani: Az elektromos vezetékek eltávolítása az állomásokon és a kötélpályán - az egyes ülések leszerelése - a szállítókötél leszerelése - a pálya tartóinak lebontása - az állomások lebontása - a kötélpálya-technológia átadása új befektetőnek felújítás céljából - vasbeton alapok eltávolítása az állomásokon - a pálya támaszok vasbeton alapozó részeinek eltávolítása /föld feletti részek és 200 mm-rel a terepszint alatt - a pályatartók teljes vasbeton alapjának eltávolítása, ha ütközik az új pályatartók tervezett alapjával. 2. a kötélpálya-technológia elhelyezése a hulladéklerakóban. II. Új kötélpálya létesítése a meglévő nyomvonalon: A kötélpálya építése a munkák terjedelmét tekintve két részből áll. 1. Beton alapok és a kötélpálya üzemeltetéséhez szükséges elektromos csatlakozó építése. A kötélpálya kezelő épületeinek építése. 2. A kötélpálya tényleges szerelése az előkészített „alépítményre“. Vonalas építményről van szó és az építmény megvalósításához telek kisajátításra nincs szükség az állomásoknál, a kötélpálya alátámasztásainál és az elektromos áram tervezett csatlakozásánál. Az állomások peronjai szerepeltetve vannak a tervben, azt a költségvetés előírása alapján kell kialakítani. A terep lejtése miatt az alapokból kitermelt anyag teljes mértékű feltöltésre kevés, de elszállítani nem kell, amennyire csak lehetséges, a peronok kialakításához kell használni. A berendezés általános műszaki leírása, a berendezés főbb műszaki paraméterei: - vízszintes hosszúság: 1278 m - ferde hosszúság: 1332 m - kiemelés: 347,70 m - lejtés: 29,3 % - sebesség: 1,5 m/s - szállítási kapacitás: 1100 személy/óra - ülések távolsága: 9,83 m - ülések száma: 272 db - az ülések időbeli eltolódása: 9,60 m - energiateljesítmény: 315 kW - szállítási idő: 14,80 perc - meghajtóállomás: lent - visszafordító állomás: fönt - kötél átmérője: 40 mm - közlekedés felfelé: 100 % - közlekedés lefelé: 100 % Részletes műszaki paramétereket a tervdokumentáció tartalmazza.
Szerződés típusa:vállalkozási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:Libegők kivitelezése
Ajánlatkérő neve:Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori értéke2 725 195
PénznemEUR
Uniós forrásbóligen
Szerződők Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. mint ajánlatkérő
Tatralift a.s., székhelye: 06001 Kezmarok, Polna Út 4. mint szerződő

Csatolt dokumentumok