Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:A Szerződés tárgya a Beruházás - vagy más néven a Szerződésben még Projektelem –megvalósítása. Ennek megfelelően a Megrendelő szándéka, hogy a Vállalkozó végezze el a 2.2 pont szerinti Projektelem kivitelezését, és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tervezési munkákat, a Projektelemet adja át, a Műszaki Átadás-Átvételi Eljáráson felvett jegyzőkönyvben feltüntetett hibákat javítsa ki, hiányosságokat pótolja, valamint a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően bármilyen a jótállási vagy szavatossági körbe tartozó hibát vagy hiányosságot javítson ki. A Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesítendő kifizetések ellenértékeképpen, a Vállalkozó ezennel megállapodik a Megrendelővel abban, hogy kivitelezi és befejezi a Projektelemet, eleget tesz a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek a jelen Szerződéses Megállapodással és annak mellékleteivel összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően.
Szerződés típusa:vállalkozási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:Vállalkozási szerződés a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest - Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai
Ajánlatkérő neve:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori bruttó értéke24 772 622 015
PénznemHUF
Uniós forrásbóligen
Szerződők Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 15. mint ajánlatkérő
STRABAG Építőipari Zrt., székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2. mint szerződő

Csatolt dokumentumok

Teljesítésre vonatkozó információk

Hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:16592/018_
Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:2018/S025-054893
Az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
Szerződő felek neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
STRABAG Építőipari Zrt.
A teljesítés szerződésszerű volt:igen
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:2022.11.16.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:2023.02.01.
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:26 654 349 659
Pénznem:HUF