Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" című pályázat keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiak-ban: Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdése szerinti – nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött építési kivitelezési feladatok elvégzése.
Szerződés típusa:vállalkozási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:egészségügyi alapellátó épület felújítása, bővítés
Ajánlatkérő neve:Püspökladány Város Önkormányzata
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori értéke110062494
PénznemHUF
Uniós forrásbóligen
Szerződők Püspökladány Város Önkormányzata, székhelye: 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2 mint ajánlatkérő
SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 4150 Püspökladány, Táncsics Mihály utca 10. mint szerződő

Csatolt dokumentumok