Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:Bélapátfalva Ipari Park fejlesztése - TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00001 pályázat keretein belül a meglévő Irodaház felújítása az alábbi főbb műszaki tartalommal: Az Ipari Park területén lévő irodaház felújítása során sor kerül a homlokzat és zárófödém hőszigetelésére, a tetőszerkezet felújítására, meglévő nyílászárók felújítására, az épület részleges akadálymentesítésére, és a villamos hálózat rekonstrukciójára. Tetőszerkezet magasítás, új trapézlemez fedés készítése 938 m2; szendvicspanel burkolat 430 m2; kőzetgyapot hőszigetelés zárófödémen 30 cm 938 m2, szelemenek között 10 cm 430 m2; homlokzaton 10 cm 223 m2; lábazati hőszigetelés 20 cm 85 m2; meglévő nyílászárók felújítása 198 db; belső festés 4900 m2; akadálymentes mosdó kialakítása. A megvalósítandó feladatnak nem része az épületbe történő akadálymentes bejutást biztosító rámpa megépítése, és az azzal összefüggő nyílászárócsere. Elektromos felújítás: a szintenként lévő szociális blokkokat érinti, az elavult lámpatestek cseréje, az elosztó berendezések cseréje, szabványosítása, alumínium vezetékek kiváltása. Az épület hasznos alapterülete: 1693,91 m2. A megvalósítandó feladatok nem engedélyköteles tevékenységek. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra. A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Szerződés típusa:vállalkozási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:Ipari park Bélapátfalva Meglévő Irodaház felújítás
Ajánlatkérő neve:Bélkő Nonprofit Kft.
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori értéke7570556
PénznemHUF
Uniós forrásbóligen
Szerződők Bélkő Nonprofit Kft., székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1 mint ajánlatkérő
EGER "kas" Kft., székhelye: 3300 Eger, Meder út 28. mint szerződő

Csatolt dokumentumok