Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion teljes körű tervezése. A tervezési feladat kiterjed a beruházás különböző tervfázisokban elkészítendő terveinek elkészítésére, amelyek a szerződés 1. számú melléklet alapján meghatározhatók, ideértve különösen az épülettel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal, és a helyi építési szabályzat készítésével kapcsolatos, a Tervezési Területet érintő terveket.
Szerződés típusa:tervezési szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion teljes körű tervezése
Ajánlatkérő neve:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori bruttó értéke5 998 210 000
PénznemHUF
Uniós forrásbólnem
Szerződők KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. , székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 12-26. mint ajánlatkérő
NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft., székhelye: 1033 Budapest, Laktanya utca 33/A. fszt. 3. mint szerződő

Csatolt dokumentumok

Teljesítésre vonatkozó információk

Az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2018.03.05.
Szerződő felek neve: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft.
A teljesítés szerződésszerű volt:igen
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:2021.02.04.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:2021.02.18.
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:4 615 152 976
Pénznem:HUF

Teljesítéshez kapcsolódó dokumentumok