Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:Vállalkozási szerződés Általános Iskola bővítésére és felújítására Kiskörén. Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § ( 1) bekezdés a) szerint. Építési feladatok: ÚJ ÉPÜLET ÉPÍTÉSE Új szaktantermek, fejlesztő-és tehetséggondozó foglalkozások biztosításához. Új hozzáépített épületszárny ~730 m2. Új átkötő folyosó 11,41 m2. UDVARI SPORTPÁLYA FELÚJÍTÁS: 968 m2. Öntött burkolat. A jelenlegi É-D-i tengelyű pálya át lesz fordítva a tervezett bővítmény tengelyével párhuzamosan. AKADÁLYMENTESÍTÉS - Akadálymentes parkoló kialakítása. - Épület főbejáratának akadálymentesítése. MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA Volt kazánház átalakításával egy akadálymentes wc-vel kombinálva egy leány és egy fiú mosdó kerül kialakításra. 65 m2. Elektromos feladatok: Épület új fogyasztásmérésének és betáplálásának kiépítése 1 db. Áramszolgáltatói hálózatfejlesztési. Gépészeti munkákhoz kapcsolódó elektromos szerelések. Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, fali kapcsolók elhelyezése 181 db. Kazánházi elosztó bővítése. Főelosztó bővítése. Lámpatestek elhelyezése (Led) 155 db. Villám- és érintésvédelmi hálózat szerelése. Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése. Kommunikációs akadálymentesítés. Gépészeti feladatok: Új épületrésznek önálló fűtési kör kiépítése új csőhálózattal és radiátorokkal. Új épületrész és új az épület új vizesblokkjainak vízellátása és csatornázása külső munkákkal együtt (cirkulációs rendszer kiépítése). A meglévő HMV keverőszelep és a cirkulációs rendszer kapcsolódásának átszerelése a rajzon jelölt módon, bontással. Szellőzés kialakítása, tetőszellőző felszerelése. Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
Szerződés típusa:vállalkozási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:Általános Iskola bővítése és felújítása Kiskörén
Ajánlatkérő neve:Egri Tankerületi Központ
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori értéke245349371
PénznemHUF
Uniós forrásbóligen
Szerződők Egri Tankerületi Központ, székhelye: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. mint ajánlatkérő
Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1081 Budapest, Kun Utca 4. fsz. 7. mint szerződő

Csatolt dokumentumok