Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:M3 metró infrastruktúra rekonstrukcióval kapcsolatban kivitelezés közben vagy azzal összefüggésben az M3 metróvonal középső és déli szakaszán esetileg felmerülő tervezési feladatok elvégzését előre nem meghatározható mennyiségben és eloszlásban.
Szerződés típusa:vállalkozási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:Tervezési Keretszerződés Déli és Középső szakaszra
Ajánlatkérő neve:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:keretszerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori bruttó értéke180 000 000
PénznemHUF
Uniós forrásbóligen
Szerződők Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 15. mint ajánlatkérő
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. mint szerződő

Csatolt dokumentumok

Teljesítésre vonatkozó információk

Hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:04025/2019
Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:2019/S048-111395
Az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
Szerződő felek neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A teljesítés szerződésszerű volt:igen
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:2021.02.25.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:2021.02.25.
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:0
Pénznem:HUF