Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:Az EDR országos hálózat bővítése – rádiós lefedettség tervezése és kiépítése az M3 metróvonal alagúti és állomási részein. E megvalósítás magában foglalja az alábbi munkákat: a) állomási antenna- és sugárzó kábelrendszer korszerűsítése és bővítése, Állomási antennarendszer kiépítése 19 állomáson + a Szabó Ervin téri diszpécserházban, a Kőér utcai járműtelepen összesen mintegy 17 000 m rádiós kábel, 1100 db antenna, továbbá a vonali alagutakban mintegy 17 km sugárzókábel telepítése a hozzátartozó segédszerkezetekkel, rádiós aktív és passzív eszközökkel. b) bázisállomások korszerűsítése Bázisállomások korszerűsítése összesen 3 helyszínen, továbbá jelismétlő állomások telepítése összesen 16 helyszínen. c) rádiós állomások kommunikációját biztosító optikai kábelrendszer kiépítése Összesen 20 km optikai kábel telepítése. d) vonali rádiórendszer korszerűsítése és bővítése Rendszerintegrációs munkák, diszpécserasztalokba helyezett eszközök korszerűsítése 20 helyen, TETRA kézi terminálok szállítása, programozása és oktatása 230 db, vonatrádió eszközök szállítása, programozása és oktatása 87 db. e) előzőekhez kapcsolódó villamossági munkák f) Tervezési Feladatok: Kiviteli Tervek elkészítése, állag és állapotfelmérési tervek, Interfész műszaki tervek elkészítése, organizációs tervek, szállítási útvonalak, segédszerkezetek tervei, Bázisütemterv készítése g) Valamennyi Terv vonatkozásában a tervezői művezetés biztosítása (Kiviteli Tervek alapján végzendő munkák tervezői művezetése; részvétel a kooperációs egyeztetéseken) h) kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges egyéb feladatok: — Interfész organizációs tervek, — TU-k és MMT-k készítése minden részlettervvel, gyártmány- és műhelytervvel együtt.
Szerződés típusa:vállalkozási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:EDR országos hálózat bővítése - rádiós lefedettség tervezése és kiépítése az M3 metróvonal alagúti és állomási részein
Ajánlatkérő neve:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori bruttó értéke1 599 765 289
PénznemHUF
Uniós forrásbóligen
Szerződők Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 15. mint ajánlatkérő
Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt., székhelye: 1107 Budapest, Száva u. 3-5. mint szerződő

Csatolt dokumentumok

Teljesítésre vonatkozó információk

Az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2017.11.09.
Szerződő felek neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
A teljesítés szerződésszerű volt:igen
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:2020.12.18.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:2021.02.04.
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:906 311 005
Pénznem:HUF