Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:M3 vasúti pálya, energiaellátás és PRM megfelelőségértékelési feladatainak ellátása (2. rész)
Szerződés típusa:megbízási szerződés
Közbeszerzési eljárás tárgya:M3 Metró rekonstrukciójához kapcsolódó megfelelőségértékelési tevékenység ellátása
Ajánlatkérő neve:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerződés előzménye:közbeszerzési eljárás
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori bruttó értéke654 400 000
PénznemHUF
Uniós forrásbóligen
Szerződők Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 15. mint ajánlatkérő
BME ITS Zrt., székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. mint szerződő
KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft., székhelye: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5 mint szerződő

Csatolt dokumentumok

Teljesítésre vonatkozó információk

Hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:64322/018_
Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:2018/S076-170340
Az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
Szerződő felek neve: KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.
BME ITS Zrt.
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A teljesítés szerződésszerű volt:igen
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:2020.08.14.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:2020.10.06.
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:182 543 157
Pénznem:HUF